Dane Fundacji
. Nazwa: FUNDACJA  NA  RZECZ  AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  "SIŁA SERC"

. Biuro i Klub Internetowy dla osób niepełnosprawnych (bezpłatny): Bydgoszcz, 85-059
ul. Unii Lubelskiej 17,
tel./fax. (52) 321-33-00

Siedziba:
Bydgoszcz, 85-356,
ul. Leszczyna 63,
tel./fax. (52) 379-72-00
Adres e-mail: silaserc@op.pl
Strona internetowa: www.sila-serc.bydgoszcz.com

. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000046506

. Fundacja została zarejestrowana 31 sierpnia 2000 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, numer w rejestrze fundacji 6068.
8 grudnia 2004 roku Fundacja Na Rzecz Aktywności Niepełnosprawnych "Siła Serc" w Bydgoszczy uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, wraz z odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

. REGON: 092582163
. NIP: 967-10-97-095
. Konto: Bank PeKaO SA II Oddział/Bydgoszcz;
nr rachunku 35 1240 3493 1111 0000 4285 8454